TECHNICKÝ PLÁN PŘECHODU NA DVB-T2

Dne 14. září 2018 vyšel ve Sbírce zákonů Technický plán přechodu na nové vysílání DVB-T2 s termíny ukončení současného vysílání DVB-T. Celorepublikově by mělo být vysílání DVB-T ukončeno nejpozději do 30. června 2020. V Praze však bude ukončeno už v listopadu 2019 (multiplex ČT) a v únoru 2020 (multiplex 2, 3, 4). Do ukončení vysílání DVB-T jsou souběžně v provozu tři přechodové sítě (multiplex 11, 12 a 13) v novém formátu DVB-T2 (viz. Programová nabídka multiplexů). V rámci přechodu na nové vysílání DVB-T2 dojde k několika změnám vysílaných kanálů. Po skončení přechodného období se přechodový multiplex 12 rozdělí do dvou multiplexů a opět tak budou v provozu čtyři celoplošné multiplexy viz. tabulka. Jaké bude programové obsazení těchto multiplexů, není v současné době zcela jasné. Technický plán se netýká regionálních multiplexů DVB-T. Ty mají licenci na vysílání do června 2019 a jejich další osud je ve hvězdách.  

Přechodné období souběžného vysílání DVB-T a přechodových multiplexů DVB-T2 lze využít pro plynulý přechod na nový formát televizního vysílání DVB-T2. Na nové vysílání je však v první řadě potřeba připravit společnou televizní anténu. S ohledem na očekávané opakované změny vysílaných kanálů, rozhodně nedoporučujeme instalovat pevně naladěné kanálové filtry, kanálové vložky a zařízení, která nelze přeprogramovat. Zařízení také musí být schopno přenášet dostatečný počet kanálů. Tyto podmínky splňuje námi dodávané zařízení FRPRO EVO HD. Další informace k úpravě společné televizní antény na nové digitální vysílání ZDE

Informace o přechodu všech vysílačů velkého a malého výkonu v ČR najdete v Technickém plánu přechodu.