Snadná úprava společné televizní antény na DVB-T2

U společných televizních antén (STA) jsou pro distribuci signálu používány tři různé typy hlavních stanic - přímé kanálové vložky, měniče s převodem signálu do jiného kanálu nebo kompaktní zařízení (kanálové propusti, zesilovač a zdroj v jednom). Každé z těchto zařízení má svoje výhody a nevýhody, hlavně však je určeno pro odlišné domovní rozvody STA. Záleží na počtu účastnických zásuvek, na jejich uspořádání a hlavně kvalitě (stáří) rozvodů. Kanálové vložky nelze předělat na jiné kanály a jediným řešením plynulého přechodu (souběžného provozu stávajícího a nového vysílání) by tak bylo přidat další vložky pro přechodové multiplexy a po stanovení finálních kanálů je opět vyměnit. Přidávat by se musely i nové měniče, ty lze ale přeladit a využít na finální kanály. Kromě velkých finančních nákladů obě varianty také naráží na omezený prostor v rozvodnici a zvýšenou spotřebu energie. Kompaktní zařízení většinou umožňují přidat nové kanály a později je změnit, ale zase jsou nevhodné pro velké a starší domovní rozvody STA. Navíc při poruše zdroje, což je asi nejčastější závada, se musí vyměnit celé zařízení.

FRPRO EVO HD

univerzální zařízení pro všechny distribuční systémy
špičková technologie za neuvěřitelnou cenu
velmi nízká spotřeba, rychlý servis na místě 

FRPRO EVO HD je kombinací všech tří typů zařízení a můžeme jím nahradit kterékoliv z nich. Jsme tak schopni zachovat  současné rozvržení kanálů ve společné televizní anténě, není tedy potřeba přelaďovat televize, což bývá pro řadu lidí problém, a k tomu přidat kanály nových přechodových multiplexů. Zařízení je vhodné pro všechny domovní rozvody STA, protože lze kanály seřadit do jednoho balíčku s podobnou frekvencí a eliminovat tím fyzické vlastnosti nebo stáří rozvodů (čím vyšší kanál, tím větší útlum). Na všech účastnických zásuvkách je tak vyrovnaný signál všech přenášených kanálů. V případě domovních rozvodů STA s velkým útlumem lze za zařízení FRPRO EVO HD ještě zařadit výkonový zesilovač.  

FRPRO EVO HD je konstrukčně navrženo pro signál DVB-T2/H265, umožňuje přenášet až 32 kanálů a jejich libovolnou konverzi, má rychlou autokorekci výkyvů signálu AGC, vyrovná rozdíly v síle signálu z různých vysílačů OSE, má ochranu proti rušení sítí LTE 4G/790 i budoucí sítě 5G /700 po uvolnění části televizního pásma a vyměnitelný síťový zdroj s velmi nízkou spotřebou energie pouze 16 W. FRPRO EVO HD přenáší signál rozhlasového vysílání v pásmu FM a digitální rozhlasové vysílání DAB, přičemž cena zařízení je srovnatelná s cenou dvou kanálových vložek nebo jednoho měniče. Technické parametry ke stažení ZDE.  

Cena FRPRO EVO HD    7 890,- Kč

Po skončení přechodného období (souběžného vysílání DVB-T a DVB-T2) bude možné FRPRO EVO HD přeprogramovat tak, aby se multiplexy načítaly do paměti televize v určitém pořadí automaticky. Pro uživatele STA tak odpadne nutnost současného ručního ladění programů.

Přestože lze zařízení FRPRO EVO HD použít na všechny domovní rozvody STA, doporučujeme provést technickou prohlídku jejich stavu. Je potřeba si uvědomit, že původní domovní rozvody byly konstruovány pro přenos analogového signálu ve III. televizním pásmu a požadavkům nového digitálního vysílání DVB-T2 už nevyhovují. Nová koncepce hvězdicových domovních rozvodů STA eliminuje problémy s neodbornými zásahy do účastnických zásuvek a umožňuje skupinový příjem satelitního signálu. Více informací najdete na stránce NOVÉ DOMOVNÍ ROZVODY STA. V rámci technické prohlídky také provedeme kontrolu stavu antén a jejich svodů. V některých případech bude nutné doplnit anténní systém o další anténu. Úpravu společné televizní antény proto neodkládejte až na poslední chvíli a již dnes si u nás můžete objednat technickou prohlídku STA. Posoudíme jaký je současný stav STA a vybereme pro vás to nejvhodnější řešení. Vše si pak můžete s dostatečnou časovou rezervou v klidu rozmyslet a naplánovat.

Ceník služeb

Technická prohlídka STA a vypracování návrhu na úpravu STA            2500 Kč
Platbu za tuto službu požadujeme předem na bankovní účet nebo v hotovosti. Pro zákazníky s uzavřenou servisní službou je technická prohlídka zdarma. 

Úprava STA na DVB-T2 (rozšíření o přechodové multiplexy) 15000 až 20000 Kč

Předmětem úpravy je výměna hlavní stanice STA za zařízení FRPRO EVO HD a oprava či doplnění anténního systému (rozšíření o chybějící multiplexy DVB-T a přechodové multiplexy DVB-T2). Pokud nebyl řádně proveden přechod z analogového a na digitální vysílání (nebyly odstraněny nepotřebné analogové antény a jejich svody, nebyla provedena výměna páteřních rozvodů) musíte počítat s vyšší cenou úpravy STA. Konečná cena je stanovena po provedení technické prohlídky. Před zahájením prací požadujeme zálohu 40 % z celkové ceny. Při uzavření zakázky odečteme z ceny úpravy STA náklady na technickou prohlídku. 
Záruční doba 2 roky. Záruka se nevztahuje na změny ve vysílání, pravidelnou údržbu a na práce v souvislosti s uplatněním záruky na zařízení FRPRO EVO HDPřípadné opravy domovních rozvodů a nastavení televizních přijímačů jsou účtovány samostatně.
Na tomto místě si dovolujeme připomenout, že na obchodní vztahy mezi bytovým družstvem (či společenstvím vlastníků) a montážní firmou se nevztahují záruční pravidla jako při koupi zboží v obchodě (občanský zákoník ani zákon na ochranu spotřebitele). Případná oprava zařízení hlavní stanice (zesilovače) STA tedy nemusí být provedena do 30 dnů. Oprava může trvat i déle a po tuto dobu by společná televizní anténa nefungovala. Na rozdíl od konkurence proto nabízíme záruku okamžité výměny zařízení FRPRO EVO HD

Záruka okamžité výměny FRPRO EVO HD           1200 Kč

Při uzavření servisní smlouvy na 2 roky poskytujeme na úpravu STA slevu 10 %. Zákazníci s uzavřenou servisní smlouvou rovněž mají přednost v provedení úpravy STA a také získávají zdarma záruku okamžité výměny zařízení  FRPRO EVO HD.  Více informací o servisní službě ZDE.

Doprava po Praze 4       150 Kč
Doprava po Praze          250 Kč
Doprava mimo Prahu     2 x 10 Kč/km 

Objednejte si naše služby

Pro další informace o přechodu na nové televizní vysílání DVB-T2 nebo pro objednávku služeb nás kontaktujte v pracovní dny na tel.: 

606 860 020

Rádi s vámi vaši situaci prodiskutujeme a nalezneme pro vás nejvhodnější řešení.