Přechod na nové televizní vysílání DVB-T2

Hlavním důvodem přechodu na nové televizní vysílání DVB-T2 je uvolnění konce televizního pásma UHF pro vysokorychlostní internet LTE. Uvolněná část by však televiznímu vysílání chyběla, proto se přechází na technologii DVB-T2, která při nižším počtu kanálů umožní zachovat stávající počet televizních programů a vysílání ve vysokém rozlišení obrazu HDTV. Obdobně jako při přechodu z analogového na digitální vysílání bude i zde přechodné období se souběžným vysíláním DVB-T a novým DVB-T2. Po spuštění celoplošných přechodových multiplexů DVB-T2 budou postupně vypínány regionální multiplexy DVB-T a na uvolněných kanálech pak budou sestavovány konečné multiplexy DVB-T2. Termíny a konečné kanály stanoví Technický plán přechodu, který zatím není vládou schválen. Zjednodušeně řečeno, čeká nás několik přelaďování.  Přechod na nové televizní vysílání DVB-T2 se dotkne především domácností, protože si budou muset pořídit nový televizní přijímač nebo ke starší funkční televizi alespoň nový set-top-box. Upravit však bude potřeba i antény.  

Více informací o přechodu na nové digitální vysílání DVB-T2 najdete na stránkách DVBT2overeno.cz provozovaných Českými radiokomunikacemi a.s., které provádí nezávislou certifikaci televizí a set-top-boxů pro příjem DVB-T2. Na co je potřeba dát pozor při nákupu televize nebo set-to-boxu najdete na straně NASTAVENÍ TELEVIZE.  Naší nabídku certifikovaných set-to-boxů najdete na straně PRODEJ.

Snadný přechod na nové digitální vysílání DVB-T2 

Na rozdíl od přechodu z analogového vysílání na digitální vysílání umožňují nejnovější anténní zařízení souběžný provoz všech multiplexů DVB-T a přechodových multiplexů DVB-T2. V provozu jsou již tři přechodové multiplexy DVB-T2 pro Prahu a okolí, které obsahují všechny programy celoplošných multiplexů DVB-T. Nic tak nebrání přistoupit k úpravě antén na nové vysílání a neodkládat úpravy až na poslední chvíli. Přechod lze v klidu naplánovat, s dostatečnou časovou rezervou provést všechny potřebné úpravy a vše vyzkoušet v reálném provozu.  

Společné televizní antény

U společných televizních antén (STA) jsou pro distribuci signálu používány tři různé typy hlavních stanic - přímé kanálové vložky, měniče s převodem signálu do jiného kanálu nebo kompaktní zařízení (kanálové propusti, zesilovač a zdroj v jednom). Každé z těchto zařízení má svoje výhody a nevýhody, hlavně však je určeno pro odlišné domovní rozvody STA. Záleží na počtu účastnických zásuvek, na jejich uspořádání a hlavně kvalitě (stáří) rozvodů. Kanálové vložky nelze předělat na jiné kanály a jediným řešením plynulého přechodu (souběžného provozu stávajícího a nového vysílání) by tak bylo přidat další vložky pro přechodové multiplexy a po stanovení finálních kanálů je opět vyměnit. Přidávat by se musely i nové měniče, ty lze ale přeladit a využít na finální kanály. Kromě velkých finančních nákladů obě varianty také naráží na omezený prostor v rozvodnici a zvýšenou spotřebu energie. Kompaktní zařízení většinou umožňují přidat nové kanály a později je změnit, ale zase jsou nevhodné pro velké a starší domovní rozvody STA. Navíc při poruše zdroje, což je asi nejčastější závada, se musí vyměnit celé zařízení.

FRPRO EVO HD

univerzální zařízení pro všechny distribuční systémy 
špičková technologie za neuvěřitelnou cenu
velmi nízká spotřeba, rychlý servis na místě 

FRPRO EVO HD je kombinací všech tří typů zařízení a lze jím nahradit kterékoliv z nich. Umožňuje zachovat současné rozvržení kanálů ve společné televizní anténě, není tedy potřeba přelaďovat televize, což bývá pro řadu lidí problém, a k tomu přidat kanály nových přechodových multiplexů. Zařízení je vhodné pro všechny domovní rozvody, protože lze kanály seřadit do jednoho balíčku s podobnou frekvencí a eliminovat tím fyzické vlastnosti nebo stáří rozvodů (čím vyšší kanál, tím větší útlum).
Na všech účastnických zásuvkách je tak vyrovnaný signál všech přenášených kanálů. 

FRPRO EVO HD je konstrukčně navrženo pro signál DVB-T2/H265, umožňuje přenášet až 32 kanálů a jejich libovolnou konverzi, má rychlou autokorekci výkyvů signálu AGC, vyrovná rozdíly v síle signálu z různých vysílačů OSE, má ochranu proti rušení sítí LTE 4G/790 i budoucí sítě 5G /700 po uvolnění části televizního pásma a vyměnitelný síťový zdroj s velmi nízkou spotřebou energie pouze 16 W. Přenáší signál rozhlasového vysílání v pásmu FM a digitální rozhlasové vysílání DAB, přičemž cena zařízení je srovnatelná s cenou dvou kanálových vložek nebo jednoho měniče.

Přestože lze FRPRO EVO HD použít na všechny domovní rozvody STA, doporučujeme provést technickou prohlídku jejich stavu. Je potřeba si uvědomit, že původní domovní rozvody byly konstruovány pro přenos analogového signálu ve III. televizním pásmu a požadavkům nového digitálního vysílání DVB-T2 už nevyhovují. Nová koncepce hvězdicových domovních rozvodů STA eliminuje problémy s neodbornými zásahy do účastnických zásuvek a umožňuje skupinový příjem satelitního signálu. Více informací najdete na stránce NOVÉ DOMOVNÍ ROZVODY STA. Úpravu společné televizní antény proto neodkládejte až na poslední chvíli a již dnes si u nás můžete objednat technickou prohlídku STA. Posoudíme jaký je současný stav STA a vybereme pro vás to nejvhodnější řešení. Vše si pak můžete s dostatečnou časovou rezervou rozmyslet a naplánovat.

Malé domovní antény

U malých domovních antén se na pokrytí ztrát televizního signálu v rozvodech používají širokopásmové zesilovače, které umějí zpracovat i nové vysílání DB-T2. V případě dostatečné intenzity signálu může malý anténní rozvod dobře fungovat i bez zesilovače. Nové vysílání DVB-T2 však klade vyšší nároky na kvalitu signálu. Pokud je tedy dnes signál na hranici použitelnosti, bude nutné instalovat anténu s větším ziskem. Za antény se obvykle zařazují pevně naladěné kanálové filtry,  které však nové vysílání nepropustí a bude je nutné opakovaně vyměnit. Zesilovač rovněž není chráněn proti rušení vysokorychlostním internetem LTE. Toto řešení rovněž neumožňuje dostatečně vyrovnat rozdíly v síle signálu z různých vysílačů a v reálném čase reagovat na výkyvy signálu. Je také potřeba brát v úvahu, že zesilovače jsou většinou umístěny pod střechou a v letních měsících jsou vystaveny vysokým teplotám, což výrazně zkracuje životnost jejich napájecích zdrojů.  Z těchto všech důvodů proto i u přechodu malých domovních antén na nové digitální vysílání DVB-T2 doporučujeme použít zařízení FRPRO EVO HD, provést kontrolu stavu antén, domovních rozvodů a neodkládat vše až na poslední chvíli.  


Individuální antény

Individuální antény jsou většinou pasivní (bez zesilovačů). Přechod na nové vysílání DVB-T2 by tak měl proběhnout bez větších problémů. Podle místa příjmu se však ani do budoucna nelze vyhnou soustavě antén pro příjem z různých vysílačů nebo s jinou polaritou signálu. Přenesením některých programů z regionálních do celoplošných multiplexů  se však zvýší pokrytí doposud nedostupnými programy. Pokud je dnes signál na hranici použitelnosti, bude nutné instalovat anténu s větším ziskem nebo signál zesílit zesilovačem. I zde se obvykle za antény zařazují pevně naladěné kanálové filtry a různé slučovače, které však nové vysílání nepropustí a bude je nutné opakovaně vyměnit. Nové vysílání rovněž neodpouští ani drobné technické prohřešky (zoxidovné kontakty apod.) Další problémy pak nastanou s nástupem nových internetových sítí 5G v části uvolněného televizního pásma, které mohou svým signálem zahltit televizní přijímač či set-top-box. To lze vyřešit pásmovou zádrží LTE nebo novou anténou s omezeným pásmem UHF. Do budoucna jsou tak zcela nevhodné antény s integrovaným zesilovačem či aktivní pokojové antény na starý formát DVB-T.

Objednejte si naše služby

Pokud máte zájem o další informace k přechodu na nové televizní vysílání DVB-T2 nebo pro objednávku služeb nás kontaktujte v pracovní dny na tel.:  

606 860 020 

Rádi s vámi vaši situaci prodiskutujeme a vyhodnotíme, jaké řešení je pro vás to nejvhodnější.