Nové domovní rozvody STA

Ve starších domech byly domovní rozvody společné televizní antény konstruovány pro přenos analogového televizního signálu ve III. televizním pásmu a vlivem stáří se jejich přenosové vlastnosti ještě zhoršují. Pro digitální signál v pásmu UHF tak mají značný útlum. To lze ještě někdy vyřešit vhodným rozvržením kanálů v hlavní stanici (zesilovači) STA např. zařízením FRPRO EVO HD, které umožňuje seřadit kanály do jednoho balíčku s podobnou frekvencí a eliminovat tím fyzické vlastnosti nebo stáří rozvodů. 

Tím však problémy se staršími domovními rozvody STA nekončí. Většinou se totiž jedná o sériové rozvody (stoupačky), které mohou být spodní nebo horní a u výškových budov jsou dokonce zdvojené, kdy jednou polovinou bytů prochází druhý kabel pro další řadu účastnických zásuvek. Pokud do těchto rozvodů STA někdo provede nevhodný zásah, znehodnotí tím signál pro další zásuvky v řadě. Při poškození průběžného kabelu dojde k znehodnocení signálu pro celou druhou řadu (viz. obrázek). Tato závada se hledá velmi obtížně, protože celistvý kabel nejde v jednotlivých patrech měřit a lze pouze hledat nějakou příčinu jeho mechanického poškození. Výměna kabelu přes všechny patra je obvykle neproveditelná a lze jej pouze naspojkovat, což může být v budoucnu opět zdrojem závady. 

K těmto zásahům nejčastěji dochází při modernizaci bytů v domech, kde jsou rozvody STA v bytech vedeny po stěně v kabelové liště (viz. obrázek). Ani při pečlivém uložení kabelů do "husího krku" pod omítku, se nikdy nepodaří dokonale navázat přechod do kabelové lišty (ve stropě a podlaze) a kabely při případné opravě v horním nebo spodním bytě již nelze vyměnit. Setkali jsme se i s kuriózními případy, kdy si někdo na kabelovou lištu pověsil obrázek a hřebíčkem prošel do koaxiálních kabelů. I pouhá výměna nadměrně opotřebené účastnické zásuvky STA je problematická, protože starší zásuvky měly připojení kabelů z obou stran a nové zásuvky mají přípojení kabelů pouze z jedné strany a na zapojení do nové zásuvky jsou krátké. Nová účastnická zásuvka rovněž musí mít stejné parametry, jako všechny ostatní zásuvky v sérii, obdobně jako nelze nahradit žárovičku ve vánočním řetězci za libovolně jinou. Závadu stoupačky také mohou způsobit třeba jen zoxidované kontakty u některé účastnické zásuvky STA.  

Při opravě sériových rozvodů STA je nutné postupně měřit signál od zásuvky k zásuvce ve směru signálu. Musí tak být ve stejnou dobu zpřístupněny všechny byty na stoupačce a to je v dnešní době téměř nemožné zorganizovat (byty jsou pronajímány apod.) Oprava se tak může protáhnout i na několik týdnů, což je pro nehrající uživatele společné televizní antény absolutně nepřijatelné.

Ze všech uvedených důvodů proto nedoporučujeme renovovat sériové rozvody STA a provést instalaci nových hvězdicových domovních rozvodů.   

Hvězdicové domovní rozvody STA

Hlavní výhodu hvězdicových domovních rozvodů společné televizní antény je, že má každý účastník svojí samostatnou přípojku a tyto přípojky se vzájemně nijak neovlivňují. Odpadají tak všechny problémy s provozováním a opravami sériových domovních rozvodů STA. Přípojku lze zavést do kteréhokoliv místa v bytě podle přání uživatele, toto místo je možné kdykoliv změnit nebo jí připojit na bytový rozvod instalovaný při renovaci bytu. Přípojka může být zavedena jen do těch bytů, kde chtějí společnou televizní anténu používat. Oba systémy domovních rozvodů STA je možné nějakou dobu provozovat souběžně a uživatele tak lze na nový rozvod připojovat průběžně nezávisle na sobě. Hvězdicový rozvod STA lze využít pro přenos dalších služeb (satelit, internet).   

Pokud plánujete rekonstrukci domovní elektroinstalace nebo interiéru společných prostor, doporučujeme zároveň provést montáž nových hvězdicových rozvodů STA. 

Jednoduchý hvězdicový rozvod STA

Jednoduchý hvězdicový rozvod společné televizní antény má páteřní kabel (stoupačku) vedený v elektroinstalační šachtě na chodbách v domě a v každém patře je odbočka pro příslušný počet bytů. Pokud má dům více vchodů, propojí se páteřní kabely sklepem nebo na střeše závěsným kabelem s integrovaným ocelovým lankem, aby kabel neležel na střeše. Jednotlivé přípojky jsou k bytům na chodbě vedeny v kabelových lištách nebo pod v podhledech. Bytové přípojky stačí instalovat jen do těch bytů, které budou používat společnou televizní anténu. Jednoduchý hvězdicový rozvod STA ale nelze využít pro přenos dalších služeb (satelitní příjem. internet apod.).

V bytech je přípojka instalována na speciální příchytky do panelu nebo volně za nábytkem, pod kobercem apod. Pro montáž kabelu lze také využít podlahovou lištu. Přípojka může být rozvětvena na dvě účastnické zásuvky nebo připojena na bytový rozvod instalovaný při renovaci bytu, který má obvykle přípojné místo poblíž vstupních dveří. 

Hvězdicový rozvod STA

U hvězdicového rozvodu společné televizní antény má každá přípojka samostatný kabel od hlavní stanice (zesilovače) STA až do bytu. Svazek těchto kabelů (stoupačka) je veden v elektroinstalační šachtě na chodbách v domě a v každém patře je podle počtu bytů ukončen potřebný počet kabelů. Jednotlivé přípojky jsou k bytům a uvnitř bytů vedeny stejně jako u jednoduchého hvězdicového rozvodu. Tyto domovní rozvody umožňují přenos satelitního signálu i z několika družicových transpondérů nebo internetu. Systém tak umožňuje přenášet televizní programy, které ve svojí nabídce nemají provozovatelé kabelové televize. Při skupinovém příjmu satelitního signálu není dům ověšen parabolami a nedochází k poškozování pláště domu. Skupinový satelitní příjem je tak ideální pro domy, které se chystají na zateplení domu nebo již mají novou fasádu.     

Ceník

Na základě prohlídky objektu vypracujeme návrh technického řešení hvězdicového rozvodu STA a jeho cenu. Majitel domu (bytové družstvo, společenství vlastníků apod.) obvykle hradí náklady na vybudování páteřních rozvodů (stoupaček), případně také instalaci zařízení pro skupinový příjem satelitního signálu a instalaci bytových přípojek si již hradí každý uživatel STA sám. 

Prohlídka objektu a vypracování návrhu hvězdicových rozvodů     2500 Kč
Platbu za tuto službu požadujeme předem na bankovní účet. Pro zákazníky s uzavřenou servisní službou je technická prohlídka zdarma.

Montáž páteřních rozvodů jednoduchého hvězdicového rozvodu STA         25000 Kč 
Montáž páteřních rozvodů hvězdicového rozvodu STA                                   35000 Kč
Montáž zařízení pro skupinový příjem satelitního signálu                               25000 Kč 

Uvedené orientační ceny jsou pro dům se sedmi patry po třech bytech na jednom patře (21 bytových přípojek) a pro příjem z jednoho satelitního transpondéru. Montáže provádíme na základě písemné smlouvy o dílo. Před zahájením prací požadujeme zálohu 40 % z celkové ceny. Záruční doba 2 roky. Záruka se nevztahuje na změny ve vysílání, pravidelnou údržbu a na práce v souvislosti s uplatněním záruky elektronických dílů. 

Při uzavření smluvní servisní služby vám z ceny montáže odečteme celé náklady na prohlídku objektu a vypracování technického řešení hvězdicového rozvodu STA. 

Montáž bytové přípojky STA    od 3500 Kč

Cena je závislá na délce kabelů, složitosti montáže a počtu průchodů zdí nebo panelem. Pro montáž kabelu je možné využít podlahovou lištu. Při montáži více přípojek najednou poskytujeme slevu. 

Doprava po Praze 4      300 Kč
Doprava po Praze         400 Kč

Objednejte si naše služby

Pro další informace o hvězdicových rozvodech STA, skupinovém příjmu satelitního signálu nebo pro objednávku služeb nás kontaktujte v pracovní dny na tel.: 

606 860 020

Rádi s vámi vaši situaci prodiskutujeme a navrhneme pro vás nejvhodnější řešení.