Technická podpora

Úpravy bytů a rozvody STA

V některých panelových domech jsou rozvody společné televizní antény v bytech vedeny po stěně v kabelové liště. Staré kabelové lišty jsou nevzhledné, účastnická zásuvka STA příliš vyčnívá před stěnu (k tomu je nutné ještě připočítat konektor na účastnické šňůře) a je na nešikovném místě. Při modernizaci bytu se proto stavebníci snaží kabelovou lištu odstranit a účastnickou zásuvku STA zapustit nebo přemístit. To ale není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jedná se totiž o sériové rozvody (stoupačky), které mohou být zdvojené, kdy jednou polovinou bytů prochází kabel pro druhou řadu účastnických zásuvek. Výměna účastnické zásuvky STA je také problematická, protože starší zásuvky měly připojení kabelů z obou stran a nové zásuvky mají přípojení kabelů pouze z jedné strany a na zapojení do nové zásuvky jsou krátké. Nová účastnická zásuvka rovněž musí mít stejné parametry, jako všechny ostatní zásuvky v sérii, obdobně jako nelze nahradit žárovičku ve vánočním řetězci za libovolně jinou. Pokud do sériových rozvodů STA někdo provede jakýkoliv nevhodný zásah, znehodnotí tím signál pro další zásuvky v řadě. Při poškození průběžného kabelu dojde k znehodnocení signálu pro celou druhou řadu (viz. obrázek).  

Při jakékoliv manipulaci s bytovými rozvody STA je potřeba brát ohled na další uživatele. 
 Tyto práce by měly být alespoň konzultovány s fimou specializující se na společné televizní antény. 

Stavebníci se většinou snaží bytové rozvody STA uložit do panelu. Koaxiální kabely ale nesmějí být trvale zazděny a musí být uloženy tak, aby je bylo možné kdykoliv vyměnit. I soused může jednou upravovat byt a s kabely bude potřeba manipulovat. Dvojité zalomení kabelů u stropu a v podlaze neumožňuje jejich případnou výměnu. Kromě vyfrézování drážky je tak potřeba v podlaze a ve stropě vysekat "kapsy" pro plynulý přechod kabelů zpět do kabelových lišt. Při sekání příklepovou vrtačkou v těsné blízkosti kabelů se však lze jen velmi obtížně vyvarovat jejich poškození a zanesení spodní kabelové lišty kamínky. Ani při pečlivém uložení kabelů pod omítku do "husího krku", se nikdy nepodaří dokonale navázat přechody do kabelových lišt. Záhy po této velmi pracné přípravě stavebník zjistí, že kabely jsou díky ohybům do drážky v panelu krátké. Ve snaze kabely natáhnou obvykle dojde k jejich vytržení z účastnických zásuvek STA v horním nebo spodním bytě, poškození kontaktů v těchto zásuvkách nebo mechanickému poškození kabelů. V lepším případě stavebník kabely nastaví. I pečlivě provedené spojky však mohou být později zdrojem závady a pospojovaný kabel díky ohybům a přechodům nelze vyměnit. S odstupem času si už nikdo nepamatuje, kde spojky jsou a kabely by bylo nutné vysekat. Výsledek veškeré namáhavé práce je tedy většinou stejný, jako trvalé zazdění kabelů a při opravě vše tak nakonec skončí instalací nové kabelové lišty. 

Jak správně postupovat při úpravě bytu

Sériové rozvody společné televizní antény byly konstruovány pro přenos televizního signálu ve III. televizním pásmu a vlivem stáří se jejich přenosové vlastnosti ještě zhoršují. Pro digitální signál v pásmu UHF jsou tak zcela nevhodné. 

Než se pouštět do složité úpravy rozvodů STA v jednom bytě, je tedy spíše na místě se v domě domluvit na instalaci nových hvězdicových rozvodů. Více zde NOVÉ HVĚZDICOVÉ ROZVODY STA. Po instalaci nových domovních rozvodů STA pak lze nevzhledné lišty zlikvidovat ve všech bytech.  

Pokud se nedomluvíte na instalaci nových domovních rozvodů STA, poskytneme vám několik rad, kterými ušetříte nejen na nákladech za úpravy bytu, ale také nervovou soustavu svých sousedů. 

Všechny práce provádějte tak, aby stoupačka byla rozpojena jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud např. budete štukovat zdi, po demontáži kabelové lišty vše provizorně zapojte zpět, aby to co nejméně omezovalo další uživatele STA.  

Výměna kabelové lišty

Dnes si lze vybrat z široké nabídky tvarů a barev kabelových lišt. Při tomto řešení lze účastnickou zásuvku STA posunou k podlaze nebo blíže k oknu, kde tolik nepřekáží a je lépe dostupná. Pokud je zásuvka zachovalá, neměňte jí za jinou. Jestliže jsou všechny zásuvky v řadě staré (nevhodné pro digitální signál), výměnou jedné zásuvky rozhodně nebudete mít lepší signál a vyměňte pouze kabelovou lištu. Případné nastavení kabelů (spojky) tak zůstane přístupné pro opravy apod. Pochopitelně je lepší instalovat nové nepřerušené koaxiální kabely do spodního i horního bytu. 

Fixem si nejdříve označte, jak jsou kabely do účastnické zásuvky STA zapojeny (vstup a výstup) a zásuvku opatrně odmontujte. Při opačné instalaci zásuvky (přehození vstup - výstup) jinak znehodnotíte signál pro další zásuvky v řadě. Pokud nejdou uvolnit "nastřelováky", kterými je lišta připevněna k panelu, tupým koncem kladiva lištu v okolí "nastřelováku" rozbijte a lištu uvolněte. Stejně rozbijte lištu u stropu i u podlahy a nepotřebné části oddělte. Nepoužívejte k tomu ostré nástroje nebo elektrické nářadí. Snadno tím poškodíte kabely. Ze zdi pak rozbrušovačkou odstraňte "nastřelováky", instalujte nové lišty, novou instalační krabici pro zásuvku a zásuvku zapojte. 

Zakrytí kabelové lišty do sádrokartonem

Další variantou je zakrytí kabelové lišty a zapuštění účastnické zásuvky STA pod sádrokarton. Při této variantě se nemusí pracně demontovat stará kabelová lišta a provede se pouze montáž nové lišty nebo "husího krku" do přemístěné instalační krabice pro zásuvku. Tím bude zachován původní volný průchod pro kabely do dalších pater. V místě pravoúhlého zalomení kabelů však musí zůstat otvor pro snadný přístup ke kabelům či spojkám při jejich nastavování, který se překryje víčkem elektroinstalační krabice. Při montáži sádrokartonu je dobré si označit, kudy vede kabelová lišta, aby montážní vruty nepoškodily kabely. Tato úprava vyjde finančně výrazně levněji než frézování a sekání panelů, lze ji zvládnou i při běžném malování bytu a výsledek je velice pěkný. (Pro zvětšení klikněte na obrázek.)

Sádrokartonem také můžete potáhnout celou stěnu. Toho lze využít i pro kabeláž elektroinstalace a dalších propojovacích kabelů do televize. (Pro zvětšení klikněte na obrázek.)

Při rekonstrukci elektroinstalace v celém bytě doporučujeme provést instalaci rozvodů antény tak, aby každá účastnická zásuvka měla svůj vlastní kabel, tyto kabely byly zavedeny do instalační krabice poblíž vchodových dveří a bytový rozvod antény bylo možné připojit k novým hvězdicovým rozvodům STA nebo ke kabelové televizi.