Technická podpora

Návod na užívání společné televizní antény
Neprovádějte žádné zásahy do bytových rozvodů a účastnické zásuvky STA! 
Ve většině panelových domů jsou sériové rozvody STA a neodborný zásah do zapojení účastnické zásuvky tak vždy vede ke znehodnocení televizního signálu u dalších uživatelů společné televizní antény. Případné úpravy bytových rozvodů STA při rekonstrukci bytu proto vždy alespoň konzultujte s odbornou firmou, a to i když rekonstrukci provádí stavební firma. Nevhodně provedené bytové rozvody (zazděný koaxiální kabel apod.) se později problematicky a nákladně opravují. V případě jakéhokoliv problému se společnou televizní anténou se obracejte na majitele domu (bytové družstvo, společenství vlastníků) nebo na realitní kancelář, která spravuje váš dům. Bez jejich objednávky nemůžeme opravu STA provést. Všechny běžné opravy by měly být hrazeny z poplatku za vybavení bytu společnou televizní anténou (viz. Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu) nebo z fondu oprav. 


Výhodu mají bytové domy s uzavřenou smluvní servisní službou, kde se uživatelé STA mohou obracet přímo na naši firmu bez zprostředkovatele, což výrazně zkracuje dobu mezi vznikem závady a jejím odstraněním. 

K propojení televize a účastnické zásuvky společné televizní antény použijte originální účastnickou šňůru (anténní kabel) opatřenou na obou koncích konektory (holka - kluk).  Jak řešit připojení více televizních přijímačů na jednu účastnickou zásuvku najdete na stránce PŘIPOJENÍ VÍCE PŘIJÍMAČŮ NA STA. Počet přijímaných kanálů (multiplexů) a systém jejich rozvržení ve společné televizní anténě bohužel není jednotný a v každém bytovém domě to může být jinak, přesto pro vyhledávání dostupných programů nepoužívejte automatické ladění. Toto nastavení neděláte každý den, proto mu věnujete více času. Předejdete tím zklamání ze špatného obrazu. Návod na uvedení nové televize či set-top-boxu do provozu a správný postup vyhledávaní programů je uveden na stránce NASTAVENÍ TELEVIZE

Nastavení televize na společnou televizní anténu

Nejspolehlivější způsob vyhledávání programů je Ruční ladění, kde zadáte kanál multiplexu, jehož programy chcete naladit. Informace o počtu přijímaných kanálů a systému jejich rozvržení by měla být volně dostupná všem uživatelům společné televizní antény, nejlépe na nástěnce v domě nebo na webových stránkách bytového družstva či společenství vlastníků. Informaci si případně vyžádejte od majitele domu nebo od realitní kanceláře, která spravuje váš dům.  

U našich zákazníků s uzavřenou smluvní servisní službou jsme zavedli jednotný systém rozvržení kanálů ve společné televizní anténě. 

Informace o rozvržení kanálů u našich zákazníků s uzavřenou servisní službou je volně dostupná na našich stránkách, proto doporučujeme vložit odkaz na naše stránky na webové stránky bytového družstva nebo společenství vlastníků. Informaci a stručný návod na užívání STA si můžete stáhnout a umístit na nástěnku v domě. 

Vyhledávání programů
V menu Ručního ladění zadáte kanál multiplexu, jehož programy chcete naladit, necháte vyhledat programy a uložíte je do paměti.  Kanály doporučujeme zadávat v tomto pořadí:  
38,  41 35, 32 a dále dle rozvržení kanálů provozovaných v STA. Pořadí ukládání programů uvnitř jednoho multiplexu nelze ovlivnit. Programy si pak budete muset seřadit dle svých priorit. 

Pokud se po zadání příslušného kanálu v Ručním ladění po chvilce nezobrazí stupnice indikátoru kvality signálu nebo ukazuje špatnou kvalitu, STA není vybavena zařízením pro příjem daného multiplexu a programy nepůjdou vyhledat. Objednejte si u nás rozšíření společné televizní antény o další multiplexy. Pro zákazníky s uzavřenou servisní službou máme zvýhodněné ceny. 

Majitel domu by měl jeho obyvatelům umožnit přijímat všechny dostupné multiplexy (viz. § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích). Umožnit však neznamená uhradit náklady s tím spojené. O počtu multiplexů provozovaných ve společné televizní anténě tak obvykle rozhoduje členská schůze bytového družstva nebo společenství vlastníků.  

Aktualizace programů

Pokud dojde k rozšíření STA o další multiplexy (programy) nebo ke změněn programů uvnitř některého multiplexu, může se po zapnutí televize objevit upozornění "Byly nalezeny nové služby" s dotazem na jejich aktualizaci. Tuto volbu zamítněte! V menu Ručního ladění pak zadáte kanál multiplexu, jehož programy chcete aktualizovat, potvrdíte nové vyhledání programů a programy uložíte do paměti. V nabídce Editace programů pak smažete nehrající programy a programy si seřadíte dle svých priorit.  

Rozvržení kanálů ve společné televizní anténě
(Platí pouze pro zákazníky s uzavřenou servisní službou.)

Pořadí programů uvnitř jednoho multiplexu neodpovídá pořadí, v jakém se budou ukládat do paměti přijímače.  

kanál 38 - multiplex 1 ČT 
ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT SPORT, DÉČKO, ČT ART

kanál 41 - multiplex 2
NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA, PRIMA COOL, BARRANDOV

kanál 35 - multiplex 3
PRIMA ZOOM, PRIMA MAX, PRIMA LOVE, PRIMA KRIMI, ŠLÁGR, ÓČKO, ÓČKO STAR, BARRANDOV KINO, BARRANDOV KRIMI, SEZNAM 

kanál 32 - multiplex 4
NOVA ACTION, NOVA 2, NOVA GOLD, RELAX, REBEL, JOJ FAMILY, PRIMA COMEDY, SLUŠNEJ KANÁL 

Rozšířená programová nabídka DVB-T

Některé společné televizní antény také mohou být vybaveny zařízením pro příjem dalších multiplexů.

kanál 46 - regionální multiplex 4
RETRO MUSIC, KINO SVĚT, PRAHA TV

kanál 44 - regionální multiplex 7
KINO SVĚT, SLUŠNEJ KANÁL, GALERIE, REGIONÁLNÍ TV, ABC

Rozvržení kanálů po úpravě STA na nové vysílání DVB-T2

Rozvržení kanálů základních multiplexů a případně také rozšířené nabídky DVB-T (viz. předchozí přehled) zůstává po úpravě společné televizní antény na nové vysílání DVB-T2 zachováno. 
Nepoužívejte proto automatické ladění! 
Aktualizaci programů a vyhledání nových programů proveďte zadáním příslušného kanálu pomocí Ručního ladění.


Nově přidané multiplexy DVB-T

kanál 44 - regionální multiplex 7
KINO SVĚT, SLUŠNEJ KANÁL, GALERIE, REGIONÁLNÍ TV, ABC 

kanál 28 - regionální multiplex 8
ŠLÁGR 2, SPORT 5, ÓČKO EXPRES, BARRANDOV NEWS, NOE, NOE HD


Pro vyhledání programů v novém formátu DVB-T2 se musíte přepnout do menu ladění DVB-T2!

kanál 26 - přechodový multiplex 11 - ČT

ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD, ČT SPORT HD, DÉČKO HD, ART HD 

kanál 30 - přechodový multiplex 12
PRIMA, PRIMA ZOOM, PRIMA MAX, PRIMA LOVE, PRIMA COOL, BARRANDOV, BARRANDOV NEWS, BARRANDOV KRIMI, BARRANDOV KINO, NOVA, NOVA CINEMA, ŠLÁGR, ŠLÁGR 2, NOE, ÓČKO, ÓČKO STAR, SEZNAM

kanál 24 - přechodový multiplex 13
NOVA, NOVA CINEMA, NOVA ACTION, NOVA GOLD, NOVA 2, JOJ FAMILY HD, REBEL, RELAX, V1 HD, KINO SVĚT, PRIMA COMEDY, REGIONÁLNÍ TV, ABC 

Informace o novém rozvržení kanálů pro úpravě STA na nové vysílání DVB-T2 a stručný návod na nastavení televize ve formátu PDF.

Po skončení přechodného období (souběžného vysílání DVB-T a DVB-T2) bude možné hlavní stanici (zesilovač) STA přeprogramovat tak, aby se kanály načítaly do paměti televize v tomto pořadí automaticky a odpadnou tak problémy s ručním laděním programů.  

Služba ladění televize nebo set-top-boxu


Smluví servisní služba se nevztahuje na opravy kabelů připojených do účastnické zásuvky a na nastavení televize nebo set-top-boxu. Tyto opravy hradí majitel nebo nájemník bytové jednotky. Pokud se vám pomocí našeho návodu nepodařilo přijímač naladit, můžete si u nás nastavení objednat. 

Ladění bez seřazení programů  500 Kč
Ladění a seřazení programů      800 Kč
Doprava po Praze 4                    150 Kč
Doprava po Praze                       250 Kč 

Hlášení poruch společné televizní antény

Na vysílačích jsou asi dvakrát do roka prováděny údržbové práce a daný vysílač je obvykle v době od 6.00 hod. do 15.00 hod. mimo provoz. Pokud vám do pozdního večera televize hrála bez problémů a druhý den ráno většina programů nehraje, nepropadejte panice a podívejte se na stránku NOVINKY nebo na stránku VÝLUKY VYSÍLAČŮ, zda právě neprobíhá údržba některého vysílače.  

Před nahlášením poruchy ověřte, zda se stejná závada projevuje i v dalších bytech,  zejména v bytě nad vámi a pod vámi nebo i na jiné stoupačce. Velice nám tím pomůžete s lokalizací závady a jejím následným rychlým odstraněním. 

Pokud nehraje žádný program u většiny uživatelů, nejspíše je závada v napájení hlavní stanice (zesilovače) STA. Je tedy potřeba ověřit, zda v domě není prováděna oprava elektroinstalace nebo "nespadl" jistič domovní režie. Ten je obvykle v rozvodnici v přízemí nebo v suterénu domu, na kterém je anténní systém. Bylo by zbytečným mrháním peněz a prodlužováním poruchy, volat si odbornou firmu jen k nahození jističe.    

Nejefektivnější způsob hlášení poruch STA je, pokud můžeme hovořit přímo s uživatelem, u kterého se porucha projevuje. Řadu "závad" (špatné nastavení televize, spadlý jistič apod.) tak dokážeme opravit po telefonu. V případě skutečné poruchy se potřebujeme s uživatelem STA domluvit na zpřístupnění bytu, aby bylo možné provést měření televizního signálu. Před návštěvou technika je potřeba zajistit volný přístup k účastnické zásuvce STA. Pro hlášení poruch společné televizní antény proto nepoužívejte e-mail a raději nám zavolejte.

Po - Čt. 8.00 hod. - 18.00 hod.
Pá          8.00 hod. - 16.00 hod.

Hlášení poruch STA
606 860 020