Technická podpora

Návod na užívání společné televizní antény
Neprovádějte žádné zásahy do bytových rozvodů a účastnické zásuvky STA! 
Ve většině panelových domů jsou sériové rozvody STA a neodborný zásah do zapojení účastnické zásuvky tak vždy vede ke znehodnocení televizního signálu u dalších uživatelů společné televizní antény. Případné úpravy bytových rozvodů STA při rekonstrukci bytu proto vždy alespoň konzultujte s odbornou firmou, a to i když rekonstrukci provádí stavební firma. Nevhodně provedené bytové rozvody (zazděný koaxiální kabel apod.) se později problematicky a nákladně opravují. V případě jakéhokoliv problému se společnou televizní anténou se obracejte na majitele domu (bytové družstvo, společenství vlastníků) nebo na realitní kancelář, která spravuje váš dům. Bez jejich objednávky nemůžeme opravu STA provést. Všechny běžné opravy by měly být hrazeny z poplatku za vybavení bytu společnou televizní anténou (viz. Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu) nebo z fondu oprav. 


Výhodu mají bytové domy s uzavřenou smluvní servisní službou, kde se uživatelé STA mohou obracet přímo na naši firmu bez zprostředkovatele, což výrazně zkracuje dobu mezi vznikem závady a jejím odstraněním. 

K propojení televize (set-top-boxu) a účastnické zásuvky společné televizní antény použijte originální účastnickou šňůru (anténní kabel) opatřenou na obou koncích konektory (holka - kluk). Pozor! Kryt účastnické zásuvky STA může být obráceně namontován a označení konektorů TV a R tak nemusí souhlasit. Konektor na pro připojení televize na účastnické zásuvce je vždy kluk. Délka účastnické šňůry by měla umožňovat pohodlnou manipulaci s televizí, ale zase by neměla být zbytečně dlouhá, protože má větší útlum signálu. Špatná účastnická šňůra funguje jako přijímací anténa. Televize si pak naladí nekvalitní signál, který se naváže na účastnickou šňůru a nenaladí kvalitní signál ze společné TV antény

Jak řešit připojení více televizních přijímačů na jednu účastnickou zásuvku najdete na stránce PŘIPOJENÍ VÍCE PŘIJÍMAČŮ NA STA. 

Informace pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou

Nastavení televize na společnou televizní anténu

Druhá fáze přechodu na nové televizní vysílání DVB-T2 nám umožnila naprogramovat zesilovač STA tak, že již není potřeba složitě zadávat kanály v ručním ladění a stačí spustit automatické ladění programů.

Pokud byl televizor nebo set-top-box provozován na jiném zdroji signálu (kabelová televize, individuální anténa, STA v jiném domě), je potřeba spustit automatické ladění programů.

Ladění programů neděláte každý den, proto mu věnujete více času. Předejdete tím zklamání ze špatného obrazu. Spolehlivější způsob vyhledávání programů je ruční ladění, kde zadáte kanál multiplexu, jehož programy chcete naladit. Při ručním ladění se zobrazuje orientační měření signálu. Snadno tak zjistíte, zda je signál ze společné TV antény v pořádku nebo zda přijímáte signál navázaný na špatnou účastnickou šňůru.  

Počet přijímaných kanálů (multiplexů) a systém jejich rozvržení ve společné televizní anténě bohužel není jednotný a v každém domě to může být jinak.  

U našich zákazníků jsme zavedli jednotný systém rozvržení kanálů ve společné televizní anténě. 

Informace o rozvržení kanálů u našich zákazníků je volně dostupná na našich stránkách, proto doporučujeme vložit odkaz na naše stránky na webové stránky bytového družstva nebo společenství vlastníků. Informaci a stručný návod na užívání STA si zde také můžete stáhnout a umístit na nástěnku v domě.  V ostatních případech si Informaci o přijímaných kanálech a jejich rozvržení vyžádejte od majitele domu, realitní kanceláře nebo servisní firmy, která spravuje váš dům.

Ruční ladění programů
V menu Ručního ladění zadáte kanál multiplexu, jehož programy chcete naladit, necháte vyhledat programy a uložíte je do paměti. Kanály doporučujeme zadávat v tomto pořadí:  
36,  3841, 43.  Pořadí ukládání programů uvnitř jednoho multiplexu nelze ovlivnit. Programy si pak budete muset seřadit dle svých priorit nebo si udělat lísteček s číselným pořadím programů.

Pokud se po zadání příslušného kanálu v Ručním ladění po chvilce nezobrazí stupnice indikátoru kvality signálu nebo ukazuje špatnou kvalitu, nejste připojeni ke společné TV anténě, STA nefunguje nebo STA není upravena pro příjem tohoto kanálu (multiplexu).

Aktualizace programů

Pokud dojde ke změně kanálů provozovaných ve společné TV anténě nebo ke změně programů uvnitř některého multiplexu, může se po zapnutí televize objevit upozornění "Byly nalezeny nové služby" s dotazem na jejich aktualizaci. Potvrzením této volby spustíte automatické ladění programů. V nabídce Editace programů pak smažete nehrající programy a programy si seřadíte dle svých priorit.

Rozvržení kanálů ve společné televizní anténě
(Platí pouze pro naše zákazníky)

Pořadí programů odpovídá jejich umístění v daném multiplexu. Pořadí proto nelze nijak ovlivnit. Ve stejném pořadí se také budou ukládat do paměti přijímače.  

kanál 36 - multiplex 21 
ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD, ČT SPORT HD, DÉČKO HD/ART HD, ČT 1 SM HD, ČT 1 JM HD, ČT 1 SVČ HD, ČT 1 JZČ HD.

kanál 38 - multiplex 23

BARRANDOV HD, NOVA CINEMA, BARRANDOV KRIMI, BARRANDOV KINO, NOVA, NOE, NOVA, SEZNAM HD, SPORTY TV HD, A 11, SPEKTRUM HOME, WARNER TV, HIT TV.

kanál 41 - multiplex 22

PRIMA COOL, PRIMA ZOOM, PRIMA MAX, ÓČKO STAR, PRIMA, ÓČKO, PRIMA KRIMI, PRIMA CNN NEWS, PRIMA + 1,PRIMA LOVE, PRIMA STAR, TEST  2, RETRO.

kanál 43 - multiplex 24
NOVA ACTION HD, NOVA FUN HD, NOVA GOLD HD, NOVA HD, NOVA LADY HD, PARAMOUT NETWORK HD, JOJ FAMILY HD, RELAX HD, REBEL HD, ŠLÁGER ORIGINÁL, ŠLÁGER MUZIKA HD, CS MYSTERY HD, ABC HD,  PRAHA TV.

Hlášení poruch společné televizní antény

Na vysílačích jsou asi dvakrát do roka prováděny údržbové práce a daný vysílač je obvykle v době od 6.00 hod. do 15.00 hod. mimo provoz. Pokud vám do pozdního večera televize hrála bez problémů a druhý den ráno většina programů nehraje, nepropadejte panice a podívejte se na stránku NOVINKY nebo na stránku VÝLUKY VYSÍLAČŮ, zda právě neprobíhá údržba některého vysílače.  

Před nahlášením poruchy ověřte, zda se stejná závada projevuje i v dalších bytech,  zejména v bytě nad vámi a pod vámi nebo i na jiné stoupačce. Velice nám tím pomůžete s lokalizací závady a jejím následným rychlým odstraněním. 

Pokud nehraje žádný program u většiny uživatelů, nejspíše je závada v napájení hlavní stanice (zesilovače) STA. Je tedy potřeba ověřit, zda v domě není prováděna oprava elektroinstalace nebo "nespadl" jistič domovní režie. Ten je obvykle v rozvodnici v přízemí nebo v suterénu domu, na kterém je anténní systém. Bylo by zbytečným mrháním peněz a prodlužováním poruchy, volat si odbornou firmu jen k nahození jističe.    

Nejefektivnější způsob hlášení poruch STA je, pokud můžeme hovořit přímo s uživatelem, u kterého se porucha projevuje. Řadu "závad" (špatné nastavení televize, spadlý jistič apod.) tak dokážeme opravit po telefonu. V případě skutečné poruchy se potřebujeme s uživatelem STA domluvit na zpřístupnění bytu, aby bylo možné provést měření televizního signálu. Před návštěvou technika je potřeba zajistit volný přístup k účastnické zásuvce STA. Pro hlášení poruch společné televizní antény proto nepoužívejte e-mail a raději nám zavolejte.

Po - Čt. 8.00 hod. - 18.00 hod.
Pá          8.00 hod. - 16.00 hod.

Hlášení poruch STA
606 860 020