Technická podpora

Připojení více televizních přijímačů na STA

Pokud potřebujete na společnou televizní anténu připojit více televizních přijímačů,  neprovádějte žádný zásah do zapojení účastnické zásuvky STA!  Síla signálu na účastnické zásuvce STA obvykle umožňuje připojit dva přijímače nebo set-top-boxy, aniž by došlo ke zhoršení kvality obrazu. Představa, že v danou chvíli neběží všechny přijímače najednou, tudíž to nevadí připojení více přijímačů, je naprosto mylná. Ke ztrátě signálu totiž dochází na rozbočení kabelů jeho vnitřním odporem pro televizní signál (útlumem) a s "odebíraným" množstvím signálu to nijak nesouvisí.

K propojení účastnické zásuvky společné televizní antény a televizí použijte originální účastnické šňůry (anténní kabely) opatřené na obou koncích konektory (holka - kluk). Pozor! Kryt účastnické zásuvky STA může být obráceně namontován a označení konektorů TV a R tak nemusí souhlasit. Konektor na pro připojení televize na účastnické zásuvce je vždy kluk. Délka účastnických šňůr by měla umožňovat pohodlnou manipulaci s přijímači, ale zase by neměla být zbytečně dlouhá, protože dlouhý kabel má větší útlum signálu. Špatné účastnické šňůry fungují jako přijímací anténa. Televize si pak naladí nekvalitní signál, který se naváže na účastnickou šňůru a nenaladí kvalitní signál ze společné TV antény. 

K rozvětvení televizního signálu se používají rozbočovače. Ty mohou být v různém provedení. Pro společnou televizní anténu je ideální rozbočovač, který lze zasunout přímo do zásuvky STA. Rozbočovač musí mít vstupní konektor "holku" a dva výstupní konektory "kluky". Pozor! Prodávají se i v opačném uspořádání konektorů. Lze také použít rozbočovače s F-konektory, které jsou vhodné v případě, kdy potřebujete udělat bytové anténní rozvody a nejde použít originální účastnické šňůry (např. při průchodu panelem). Rozbočovač pro televizní signál DVB-T2 by měl být v kovovém pouzdře, které zaručuje kvalitní odstínění a s co nejmenším útlumem. Ten by měl být uveden na štítku (značeno v dB).  

Rozbočovač do účastnické zásuvky STA

Plastový odporový rozbočovač

Velkým obloukem se vyhněte odporovým rozbočovačům v plastové krabičce, protože mají velký útlum, nemají žádné stínění a připojené přijímače se vzájemně ovlivňují.   

Pokud skutečně nestačí rozdvojení pouze na dvě televize, je potřeba provést měření signálu a podle toho pak navrhnout bytové anténní rozvody. Lze použít i zesilovač (aktivní rozbočovač), ale to už je skutečně odborná práce, do které by se bez potřebného vybavení a znalostí neměl nikdo pouštět. Vždy je lepší, pokud je kvalitní signál už přímo z účastnické zásuvky, proto provádíme montáže nových hvězdicových domovních rozvodů, kde má každý uživatel samostatnou přípojku, která umožňuje zařazení několika účastnických zásuvek za sebou a připojení více televizních přijímačů.