NOVINKY

Budoucnost pozemního televizního vysílání
2. ledna 2024
V prosinci loňského roku se v Dubaji konala Světová radiokomunikační konference WRC-23, na které bylo přijato usnesení o přednostním využití pásma 470 – 694 MHz (21. – 48. kanál) pro pozemní televizního vysílání minimálně do roku 2031.
Zdroj: Český telekomunikační úřad

Do té doby by tak neměla nastat žádná zásadní změna, jako nastala při přechodu na novou generaci digitálního televizního vysílání DVB-T2, kdy muselo být vyklizeno televizní pásmo mezi 50. a 60. kanálem pro služby mobilních operátorů a bylo nutné provést nákladné úpravy STA. Pokud by došlo k nějaké změně vysílaných kanálů v chráněném televizním pásmu 470 – 694 MHz, námi dodávané zesilovače lze přeprogramovat a není potřeba je měnit.

Změna vysílání regionálního multiplexu 4
2. ledna 2024
Na přelomu roku došlo ke zrušení vysílání Regionálního multiplexu 4 (RE MUX 4 - kanál 46) z vysílačů Zelený pruh, Strahov a Ládví. Vysílání RE MUX 4 bylo převedeno na vysílač Žižkov s výkonem 10 kW do vertikální polarizace a zůstává na kanálu 46. Pro provoz společných televizních antén se tím nic nezměnilo, protože tento kanál je mimo kanály provozované v STA. Nedojde tak k rušení signálu, které u některých zákazníků nastalo v listopadu loňského roku při spuštění Regionálního multiplexu 7 (RE MUX 7) z budovy City Tower na kanálu 36. Nemění nic ani v nabídce programů provozovaných v STA, protože zesilovače STA u našich zákazníků nebyly na příjem RE MUX 4 naprogramovány, kdy obsahoval pouze program TV Praha, který je obsažen v celoplošném multiplexu MUX 24.

Pohotovostní služba STA

Ve dnech 23. až 26. 12. 2023 a 30. 12. 2022 až 1. 1. 2024 zajišťujeme pohotovostní službu na opravu centrální poruchy STA. Pohotovostní oprava je prováděna v rámci servisní služby STA bez příplatku.

V případě potřeby volejte na tel. č. 606 860 020.

Pohotovostní služba není určena na řešení problémů s příjmem v jednotlivých bytech. Z bezpečnostních důvodů opravy nelze provádět v pozdních večerních hodinách nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Pohotovostní služba je určena pouze pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou.

Přejeme klidné prožití vánočních svátků a ničím nerušený obraz.

AnteNet

Zhoršený příjem programů České televize

V pátek 3. listopadu 2023 bylo zahájeno televizní vysílání Regionální sítě 7 z budovy City Tower na kanálu 36. Více ZDE: Regionální multiplex 7. V současné době zde běží pouze několik let stará informační smyčka k přechodu na digitálního vysílání a není dostupná žádná informace o budoucí programové nabídce. Na stejném kanálu je však ve společné TV anténě u našich zákazníků již více jak deset let bezproblémově provozován multiplex České televize. Po vyřešení všech problémů a stabilizaci provozu pozemního televizního vysílání po přechodu na druhou generaci digitálního vysílání DVB-T2 tak vznikl nový problém, kdy se na vstupu televizních přijímačů setkává signál ČT ze společné TV antény a signál Regionální sítě 7, který se váže na domovní rozvody STA (zejména na původní analogové) a bytové rozvody (účastnická šňůra). Tento mix signálů na stejném kanálu pak není schopna televize zpracovat a dochází k rozpadávání obrazu u programů ČT nebo jejich celkovému výpadku.

Pokud nastane tento problém s příjmem programů České televize přes společnou TV anténu, který se nemusí projevit u všech uživatelů STA (záleží na řadě okolností), je jediným řešením přeprogramování centrálního zesilovače STA, což však bohužel také znamená přeladění všech TV přijímačů. 

Odstávka vysílače Cukrák

Dne 18. dubna 2023 bude v době od 06.00 hod. do 15.00 hod. probíhat údržbová odstávka vysílače Cukrák. Námi dodávané zesilovače STA jsou schopné ztrátu signálu částečně vykrýt, přesto může být zhoršený signál u programů multiplexů MUX 21 ČT, MUX 22 a MUX 23.

Odstávka vysílače Žižkov

Dne 8. března 2023 v době od 06.00 hod do 15.00 hod. bude probíhat údržbová odstávka vysílače Žižkov. Námi dodávané zesilovače STA jsou schopné ztrátu signálu částečně vykrýt, přesto může být zhoršený signál u programů multiplexů MUX 21 ČT, MUX 22 a MUX 23. 

Ukončení vysílání programu ČT 3
7. prosince 2022

Česká televize se v rámci úsporných opatření rozhodla s koncem roku ukončit vysílání oblíbeného programu ČT 3.

Pohotovostní služba STA o vánočních a novoročních svátcích
7. prosince 2022

Ve dnech 23. až 26. 12. 2022 a 30. 12. 2022 až 1. 1. 2023 jsme připraveni Vám pomoci pohotovostním výjezdem v případě centrální poruchy STA. V případě potřeby volejte na tel. č. 606 860 020. Pohotovostní služba není určena na řešení problémů s příjmem v jednotlivých bytech. Z bezpečnostních důvodů opravy nelze provádět v pozdních večerních hodinách nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Přejeme klidné prožití vánočních svátku a ničím nerušený obraz. 

Pohotovostní služba je určena pouze pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou. 

Nové vysílače multiplexu 24
8. listopadu 2022

Provozovatel multiplexu 24 (Digital Broadcasting s.r.o.)  ukončil vysílání z vysílače na budově ÚTB na Žižkově a vysílač přemístil na komerční budovu v ulici Malešická. Nově také vysílá vysílač na budově hotelu City Tower v Praze 4 a vysílač u Rozvadovské spojky na Zličíně. Protože všechny antény byly doposud směrovány na vysílače Ládví nebo Novodvorská, touto změnou se u těchto antén na příjmu multiplexu 24 nic nemění.